torsdag 5 februari 2009

Dags att korka upp champagnen?
De senaste dagarna har minst sagt varit hektisk i bloggvärlden. Jag tror knappt det finns en blogg därute som nämnt kärnkraft och som antingen jag eller Michael inte kommenterat på. Känns som jag debatterat dygnet runt. Men vad kan man förvänta sig då alliansen äntligen gör något konstruktivt

Naturligtvis har man stött på samma gamla myter gång på gång. Uranet tar slut om x år, där x oftast en siffra mindre än 100, uranbrytning är SÅ hemskt, kärnkraftverk är dödsfällor som exploderar om man råkar släppa en saftig fjärta i kontrollrummet, THINK OF THE CHILDREN OHH THE HUMANITY etc etc ad infinitum tills man börjar tro att man tappat förståndet eller hela mänskligheten tappat all läsförmåga.

Här är en liten lista på bloggar där jag varit aktiv.


Finns nog ett antal jag glömt och missat. Men som sagt, hektiska dagar, nu ska jag nog trappa ner det litegrann! Man blir extremt trött på att upprepa samma saker tusen gånger på dussintalet olika ställen.

För lite godare nyheter. Ni har hört att man inte kan bygga reaktorer nog snabbt för att det ska göra någon skillnad va? Men uppenbarligen har kineserna inte hört det de rackarna, för de planerar att ta i drift 60 reaktorer före 2020 och ytterligare 150 före 2030.

The 9 GWe capacity of China's 11 operating nuclear power plants currently meets around 2% of the country's electricity demand. At present, China's formal nuclear capacity target for 2020 is 40 GWe, although 2008 projections from the State Energy Bureau (SEB) and the China Electrical Council have put the figure at 50-60 GWe. The target for 2030 is an amazing 160 GWe - roughly equal to the sum of the French and American national fleets, the two current largest.

Men jag förmodar att miljörörelsen tycker 150GW är på tok för lite att besvära sig med....

Dessutom finns min vackra nunna nu även med på hemsidan för Nätverket för framtidens energi och en motivation av mig till varför jag gillar kärnkraft


- Johan

onsdag 21 januari 2009

Allas vår käre Bryntse är på g igen

Dags att såga ännu en artikel av Göran Bryntse, ordförande för folkkampanjen mot kärnkraft. Bryntses artikel hittar man här "Kärnkraften skadar klimatet" och som vanligt med folkkampanjen så glider en hel del suspekta saker in.

Bryntse skriver

"Det är en myt att kärnkraften är klimatneutral. Då bortses från kärnkraftens mycket koldioxidutsläppande livscykel inkluderande uranbrytning och anrikning. Även kärnkraftens avfallshantering kräver mycket energi, avfallet måste ju kylas i minst 40 år. En aktuell rapport på 40 sidor med 117 vetenskapliga referenser från det mycket välrenommerade Stanforduniversitetet i USA, publicerad i tidskriften Energy & Environmental Sciences, anger utsläppsnivån 66 gram CO2/kWh för kärnkraft, vilket kan jämföras med vindkraftens 11 g/kWh. Rapportförfattaren, professor Mark Jacobsson, räknar då med ett medelvärde från 103 vetenskapligt granskade livscykelanalyser."

Artikeln som Bryntse  refererar till återfinns i sin helhet på denna länken. Det är ett utmärkt exempel på skräpforskning, vetefan hur något så mediokert ens lyckas publiceras. Avsnitt 2h tex demonstrerar att Jacobsson inte direkt har grepp om hur kärnkraft fungerar. Men det roligaste kommer i avsnitt 4d när Jacobsson uppskattar koldioxidutsläppen orsakade av pga kärnvapenkrig! Sen kopplar han helt godtyckligt de utsläppen till kärnkraft utan att på något sätt motivera hur kärnkraft skulle vara ansvarig för ett sådant spekulativt krig. Enda motivationen verkar vara detta. 
 
"Because the production of nuclear weapons material is occurring only in countries that have developed civilian nuclear energy programs, the risk of a limited nuclear exchange between countries or the detonation of a nuclear device by terrorists has increased due to the dissemination of nuclear energy facilities worldwide."

" This emission rate depends on the probability of a nuclear exchange over a given period and the strengths of nuclear devices used. Here, we bound the probability of the event occurring over 30 yr as between 0 and 1 to give the range of possible emissions for one such event as 0 to 4.1 g CO2 kWh−1. This emission rate is placed in context in"

Är det bara jag som tycker den argumentationen är oerhört tunn? Först handviftar han fram påståendet att bara länder med civil kärnkraft producerar vapenmaterial(vilket inte stämmer, se tex Israel). Sen hittar han på ett scenario med ett begränsat kärnvapenkrig och sätter en sannolikhet för att det ska ske inom 30 år. Efter det beräknar han co2 utsläppen från kärnvapenkriget pga brinnande storstäer, viktar utsläppen med sannolikheten för kriget och adderar utsläppen till civila kärnkraftens utsläpp.

Men han skissar inte på något sätt upp ett orsakssamband mellan civil kärnkraft och vapenmaterial. Han kan helt enkelt inte förklara hur civil kärnkraft är skyldig till kärnvapenkriget. Han nämner inte heller att varenda land som idag har kärnvapen skaffade vapenmaterial först, och civila elproducerande reaktorer i efterhand. Inget land i världen har använt civila elproducerande reaktorer för att producera vapenmaterial. Det finns ingenting som berättigar det sätt han kopplar kärnvapenkrig till kärnkraft. 

För att gå vidare, Jacobsson summerar sina resultat i sektion 4a tabell 3.
 
Table 3 Equivalent carbon dioxide lifecycle, opportunity-cost emissions due to planning-to-operation delays relative to the technology with the least delay, and war/terrorism/leakage emissions for each electric power source considered (g CO2e kWh−1). All numbers are referenced or derived in ESI

Technology

Lifecycle

Opportunity cost emissions due to delays

War/terrorism (nuclear) or 500 yr leakage (CCS)

Total

Solar PV19–590019–59
CSP8.5–11.3008.5–11.3
Wind2.8–7.4002.8–7.4
Geothermal15.1–551–6016.1–61
Hydroelectric17–2231–49048–71
Wave21.720–41041.7–62.7
Tidal1420–41034–55
Nuclear9–7059–1060–4.168–180.1
Coal-CCS255–44251–871.8–42307.8–571

 

Vi ser här att största utsläppskällan för kärnkraft är "Opportunity cost emissions due to delays".Vad är detta då? Jacobsson förklarar det såhär i sektion 4b

"The investment in an energy technology with a long time between planning and operation increases carbon dioxide and air pollutant emissions relative to a technology with a short time between planning and operation. This occurs because the delay permits the longer operation of higher-carbon emitting existing power generation, such as natural gas peaker plants or coal-fired power plants, until their replacement occurs. In other words, the delay results in an opportunity cost in terms of climate- and air-pollution-relevant emissions."

"We assume that after the first lifetime of any plant, the plant is refurbished or retrofitted, requiring a downtime of 2–4 yr for nuclear, 2–3 yr for coal-CCS, and 1–2 yr for all other technologies. We then calculate the CO2e emissions per kWh due to the total downtime for each technology over 100 yr of operation assuming emissions during downtime will be the average current emission of the power sector. Finally, we subtract such emissions for each technology from that of the technology with the least emissions to obtain the opportunity-cost CO2e emissions for the technology. The opportunity-cost emissions of the least-emitting technology is, by definition, zero. Solar-PV, CSP, and wind all had the lowest CO2e emissions due to planning-to-operation time, so any could be used to determine the opportunity cost of the other technologies."

För kärnkraft så antar han att det tar 10-19 år från planering till reaktorn startas.

Jag förmodar att han räknar såhär. Vi börjar planera för en 1GW reaktor idag, om 10-19 år står den färdigbyggd och under de 10-19 åren så används tex 1GW kolkraft (eller mer korrekt den blanding av energikällor som för närvarande finns) istället. Utsläppen under de tio åren pga kolkraften tar han sen och lägger till på kärnkraftens utsläpp minus de utsläpp som hade skett ifall man använder den energikälla med lägst utsläpp istället.  

Oppertunity cost emissions är alltså inte riktiga utsläpp från kärnkraftens livscykel, det anger han själv som 9-70 gram. Nej oppertunity cost emissions är ett 100% fiktivt utsläpp som sker eftersom han antar att andra energikällor kan byggas betydligt snabbare. Men det verkar som han gör flera väldigt bedrägligt antagande här i sina beräkningar. 

Misstag 1. För en stor "vindkraftsfarm", stor är > 15 MW i hans fall, anger han en planerings till drift period på 2-5 år. Men han kan väll rimligtvis inte mena att det tar lika kort tid att bygga en vindfarm på 4-5 GW som det gör att bygga en på 15 MW? Det är avsevärt mer komplicerat att hitta plats, få tillstånd och bygga tusentals vindsnurror jämfört med tiotals. Om han använder siffrorna 2-5 år för en godtyckligt stor vindkraftsfarm så kan han få hur orealistisk bra siffror som helst. Jag ser heller ingenting i verkligheten som antyder att det är snabbare att bygga säg 10 GW vindkraft än det är att bygga 10 GW kärnkraft. I första fallet handlar det om 30 000 1 MW vindkraftverk om vi ska ha 10 GW i årsgenomsnitt medans det bara handlar om 7-10 reaktorer. Sett över 30-50 år kan man mest troligt bygga ut kärnkraften mycket mer än vindkraften.

Misstag 2. Han ignorerar till synes helt vad som sker när vinden inte blåser eller solen inte lyser. Oavsett hur man vrider och vänder på det så har vind och sol vansinnigt låg tillgänglighet som för det mesta inte matchar efterfrågan. För de länder som inte har vattenkraft så kommer gasturbiner vara billigaste och enklaste backupen till vind och sol. Varför inkluderar han inte backup utsläppen till vindkraftens utsläpp? Jacobsson baserar oppertunity cost emissions i sina beräkningar enbart på "downtime" som beror på planering och konstruktion. Men ska man använda hans metod på riktigt sätt ska downtime även inkludera kapacitetsfaktor. En vindkraftspark med en livstid på 30 år har trots allt en "downtime" på 21 år! 

Misstag 3. Det är fel att anta att om man tar i drift X antal MW förnybar energi eller kärnkraft så kommer det genast ersätta X antal MW fossil energi. Den verklighet vi har att göra med är att de kraftverk som finns mest troligt kommer rulla på tills deras driftstid är slut, för det finns egentligen ingen billigare energi än från kraftverk som redan är byggda. Ingen kommer bygga varken vindsnurror eller kärnkraft med syftet att ersätta fungerande kolkraftverk som har många år kvar. Det vore fantastiskt om man gjorde det, men så kommer inte ske. Det som måste förhindras är att nya fossila kraftverk byggs och att de som tas ur drift ersätts med kärnkraft eller förnybar energi. Nya anläggningar kommer naturligtvis planeras så att de tas i drift samtidigt som ny kapacitet behövs för att ersätta gamla anläggningar. Det trasar helt sönder hela hans "oppertunity cost emissions" siffor, världen fungerar inte så som han antar.

Det var nog om Jacobssons artikel åter till Bryntse

"Dessutom vräker de svenska kärnkraftverken ut enorma 130 miljarder kilowattimmar varmvatten i havet varje år, något som också bidrar till klimatets uppvärmning enligt studier av prof. Nordell vid Luleå Tekniska Universitet."

Bryntse ignorerar behändigt att det inte verkar finnas någon i hela världen som tar Nordell /1 på allvar och att hans publikationer fått allvarlig kritik. Gumble et al /2 och Covey et al /3 trasar totalt sönder Nordell. Man behöver intekunna  mycket fysik för att inse att Nordells artikel är skräp. Det åår liksom inte att bara ignorera konvektion och diffusion i atmosfären, så som Nordell gör, och sen tro att de resultat man får har med verkligheten att göra. Precis som med Jacobssons artikel är det i mina ögon ett mirakel att Nordells artikel publicerades. Det lustigaste med att Bryntse nämner Nordell är att Nordell lanserar sin teori i strid mot att co2 orsakar uppvärming. Så om Bryntse tror på Nordell, varför nämner han ens då co2 i sin artikel? Typiskt exempel på intellektuell ohederlighet, Bryntse griper gärna tag i vilket halmstrå som helst, oavsett hur absurda, bara för att försöka svartmåla kärnkraft. 

Brynte skriver vidare

"Jacobsson kommer fram till att ny kärnkraft, jämte kolkraft, är det sämsta valet för att bekämpa klimatförändringen. Lägger man dessutom till vad det skulle kosta att hjälpligt återställa urangruveområden så att det går att leva där i framtiden samt beaktar att urangruvor med allt lägre uranhalter snart måste användas så har en holländsk kärntekniker, van Leeuven, kommit fram till att koldioxidutsläppen kan bli över 100 gram CO2/kWh." 

Vilket tar mig till tredje kalkonvarningen, nämligen van Leeuwen. Till skilland från de två artiklarna som nämns ovan så har van Leeuwens "forskning" inte ens publicerats. Kort och gott, skiten är inte nog bra för att ens kunna klara en rudimentär granskning. Applicerar man van Leeuwens modell för energiåtgång vid uranbrytning(vilket ger upphov till majoriteten av de 100 gram/kWh han påstår) på existerande urangruvor idag så ser man att han överskattar energiåtgången. Men han överskattar inte den bara med det dubbla, nej han överskattar det med en faktor 80!! För en genomgående kritik av van Leeuwens rön och repliker från van Leeuwen själv se denna länken, "Energy lifecycle of nuclear power".

På nått sätt är det lite roligt att se Bryntse skriva dessa artiklar. För det demonstrerar på ett ypperligt sätt vilka opålitliga källor kärnkraftsmotståndarna måste kräla till för att kunna hitta något att försöka smutskasta kärnkraften med. Mindre underhållande är att många läsare säkert tar för givet att Bryntse, då han är teknologie doktor, alls vet vad han pratar om.


2. J. Gumbel T, H. Rodhe "Comment on "Thermal pollution causes global warming" by B. Nordell [Global Planet. Change 38 (2003), 305–312]", Global and Planetary Change 47 (2005) 75 – 76

3. Curt Coveya,*, Ken Caldeiraa, Martin Hoffertb, Michael MacCrackena, Stephen H. Schneiderc, Tom Wigleyd "Comment on "Thermal pollution causes global warming" by B. Nordell [Global Planet. Change 38 (2003), 305–312]", Global and Planetary Change 47 (2005) 72 – 73

tisdag 23 december 2008

God jul

Bloggen lär fortsätta vara död ett tag till. Speciellt nu under jul :) Nu är det dags för 3 dagars hämningslöst frossande, har man inte gått upp minst 5 kilo så har det helt enkelt inte varit en lyckad jul!God jul!- Johan


onsdag 10 december 2008

Kan någon peka ut ett land som är/varit nyliberalt?

Göran Rosenberg skriver i en artikel idag.

DET SÄGS ATT MAN inte ska slå på en liggande, och med ens verkar alla överens om att den ideologi som kallas nyliberalismen ligger ner, ja att den i stort sett är död, och att det följaktligen är närmast osportsligt att ödsla krut på den. Det avreglerade marknadsparadis som den nyss stakade ut vägen till har självdestruerat, och den reglerande stat som nyss var problemet har blivit lösningen. I länder där nyliberalismen i ett kvartssekel varit statsbärande ideologi har bankväsendet de facto förstatligats, finansmarknaderna ställts under statligt förmyndarskap och
globala storföretag ställt sig i kö för statliga räddningsoperationer.


Snälla snälla säg mig ett endaste land där "nyliberalismen varit statsbärande ideologi"? Inte är det då USA med sin extremt religiösa moralkonservatism och vilka andra länder kan Rosenberg syfta på? Knappast länderna inom EU som hela bunten är duktig socialiserade. Inte fan var USA's marknad perfekt fri heller.

En fri marknad är självreglerande, problemet nu är bara att politiker skiter ner sig när en sådan självreglering sker. Istället för att låta dåliga företag falla så räddas dom och kan fortsätta vara just dåliga medans företag som skött sig bra inte kan dra nytta av det. 

Men den största missen Rosenberg gör är att som alla andra sätta likhetstecken mellan fri marknad och nyliberalism. Jag skiter personligen nästan i den ekonomiska biten, fri marknad är bara ett aspekt av nyliberalismen. En fri marknad är i mina ögon en logisk följd av huvudprinciperna som frihet, integritet, självbestämmande. Värnar man om det så får man en fri marknad eftersom allt annat innebär oacceptabla intrång. Principen att man ska få göra precis vad man vill, så länge det inte direkt skadar någon annan, det är liberalismens kärna. Den kommer aldrig dö, för människor vill ha frihet. Men samtidigt kommer den alltid få kämpa för det finns lika många människor som älskar att bestämma hur andra ska leva sina liv.  Denna artikeln av Rosenberg blev bara lika konstig som när han liknade ateism vid religion. Alternativen till liberalism är skrämmande, både socialismen och konservatismen vill detaljstyra människors liv. De vill bestämma över vad vi äter, vad för tv program vi tittar på, vilka böcker vi läser, vad vi skriver på nätet, vilka droger vi får eller inte får ta, vilka vi har sex med osv ad infinitum. Det finns inget för litet eller obetydligt för att de inte ska vilja vara där och berätta åt oss vad vi borde göra.
 
Och på tal om något helt annat, är det bara jag som tycker det är märkligt att folk blir upprörda över att de som betalar mest i skatt får störst sänkning när skatten verkligen sänks? Det om något är väll rättvist. Synd att vi inte kan gå över till en platt skatt, det vore det utan tvekan rättvisaste skattesystemet.

tisdag 9 december 2008

Lynas har så rätt och SNF glider djupare in i tragikomiken

Lite halvförkyld och mesig så startade jag datorn imorse och fick mig en trevlig artikel att läsa av Mark Lynas. Han går till frontalattack mot allt svammel kärnkraftsmotståndarna desperat klänger sig fast vid.

Hur möter vi energibehovet utan att samtidigt förstöra
planetens förmåga att upprätthålla mänskligt liv? Den 
krassa verkligheten ger svaret – det går inte 
utan kärnkraft.

Lynas går sen vidare i artikeln med att såga greenpeace lögner om tjernobyl, han sågar lögner om att kärnkraft är dyrt och pekar sen mot generation 4 reaktorers enorma potential. Han ställer på slutet denna utmärkta fråga.

När miljöpartiet påstår att nya kärnkraftverk i Sverige blir 
”en julafton för terrorister och kärnvapentillverkare” avslöjas 
antingen en fullständig brist på förståelse eller ett 
dogmatiskt motstånd utan plats för faktiska 
förhållandena. Är de svenska kärnkraftsmotståndarna 
villiga att inta en mer konstruktiv och  mogen hållning, 
mot bakgrund av klimatkrisen?

Hur reagerar svenska miljörörelsen över att Lynas, en erkänt stor miljökämpe, konverterat till den starka sidan av kraften? Jo Mikael Karlsson vid SNF påstår att Lynas inte är en del av miljörörelsen och kallar honom för en "nyttig idiot". Att jag inte har mycket till övers för SNF har man kunnat läsa tidigare(här och här), deras lögner blir allt mer krystade, kan man möjligtvis känna stanken av desperation? De vet att kampen är över när det gäller kärnkraft och snart är kärnkraftsmotståndarna reducerade till föredettingar. Det är nog dags att Mikael tar och vaknar till lite, det är helt enkelt inte upp till honom att bestämma vilka som är en del av miljörörelsen. Vilken ofantlig hybris han visar upp när han tror han kan diktera det. Makalöst arrogant och pompöst.

Lynas är en betydligt viktigare del av miljörörelsen än både SNF och Mikael Karlsson eftersom han får sin röst hörd därför att han är en fantastiskt duktig författare och han verkar ha en i grunden vetenskaplig attityd till allt. Men i SNF's ögon blir man reducerad till nyttig idiot eller föredetting ifall man på något sätt inte håller med SNF om allt. Jag undrar hur miljövänner med rent samvete kan fortsätta stödja den föreningen?


Glöm inte heller att gå till nuclearpoweryesplease.org och regga er till forumet. - Johanmåndag 8 december 2008

Sverige efter 2010

Verkar som att det kan sluta på 4 olika sätt efter nästa val. Omöjligt att sätta odds på alternativen men så här ser jag det iallafall, och det kanske förklara varför jag kommer rösta piraterna om inget dramatiskt händer före 2010.

1. Alliansen vinner och ser vinsten som en tummen upp för att fortsätta kasta varenda liberal princip i soptunnan samtidigt som de utan tvekan stormar på med mer integritetskränkande lagar. Vi får några symboliska skattesänkningar men ekonomiska politiken förblir i stort sett sosse light. 

2. Vänstern vinner, v och mp kniper lydigt igen när sossarna fortsätter köra över integritet och personliga friheter så som Bodström fantiserar gott om, bara de får något tillräckligt saftigt i utbyte. Tex tilllåts mp stänga en till kärnreaktor och ta oss ännu ett steg mot att ha ett u-lands energipolitik samt driva all industri från sverige, den är ju bara smutsig så vad ska vi med den till? Vänstern får i sin tur beskatta oss alla lite extra, speciellt de "rika"(dvs alla som tjänar mer än en undersköterska) så vi inte får nå dumma ideer som att vi faktiskt förtjänar de pengar vi tjänar ihop och att vi inte behöver staten till allt.

3. Piratpartiet blir stort nog får att bli vågmästare, vänstern är mer villig att sammarbeta än högern. Vi får återigen en stängd reaktor och höjda skatter, men FRA och IPRED är puts väck.

4. Piratpartiet blir vågmästare, högern samarbetar med dom. FRA och IPRED är väck, vi får mer sosse light ekonomisk politik.

Alternativ 1 är varför jag inte kan rösta på folkpartiet igen, det vore att legitimera deras totala svek. Alternativ 2 är givetvis inte ett alternativ, sväljer heldre arsenik än att rösta på ekosocialisterna, vänsterpartiets ideologi är motbjudande och miljöpartiet har noll respekt för sund vetenskap. Både 1 och 2 är pest. Alternativ 3 är inte något jag vill se hända, men det är bättre än alternativ två och det hade kanske lärt alliansen en läxa. Jag offrar heldre en reaktor än min integritet. Man kan alltid bygga en ny reaktor när alliansen återigen vinner 2014, men inskränkningar i frihet och integritet har en tendens att stanna kvar. Alternativ 4 vore det bästa av de fyra alternativen. Jag lägger heldre en röst på piraterna i hopp om att alternativ 4 ska bli verkligheten snarare än att låta fp inbilla sig att deras nuvarande politik har en gnutta gemensamt med liberalism.

- Johan

Gå med i piratpartiet dagen

Inspirerad av Enligt min humla så har även jag hoppat på piratskutan nu idag när det är gå med i piratpartier dagen. Känns lite sniket att gå med utan att betala något så ikväll ska jag skicka in en donation på någon hundralapp. Nu är jag pirat och det är upp till folkpartiet att försöka vinna tillbaka min röst. Ett tips är att genast kicka Björklund och de andra relikerna som hestade om talibaner för att driva igenom FRA, eller frysta ut alla de som tyst och stilla röstade för FRA eller de som kommer rösta för IPRED.

- Johan

söndag 7 december 2008

Lite diskussion om Hyperion

För lite bakgrund till Hyperion läs dessa två tidigare blogginlägg. HyperionHyperion uppdatering.

Vi är många som spänt väntar på mer information från Hyperion och just informationsbristen känns lite oroande. På Ron Adams blogg startade en väldigt intressant diskussion efter att han i ett inlägg kritiserade Hyperions uppskattning av avfallsmängden som skapas i reaktorn. Gå gärna och läs både hans inlägg och diskussionen

Om jag har tid före min julledighet börjar den 17de den här månaden så ska jag nog sätta mig ner, sammanfatta de frågetecken jag själv har runt Hyperion och maila Pete Peterson, mannen bakom konceptet. 

- Johan