torsdag 20 november 2008

Snabb kommentar på world energy outlook

Läste snabbt på naturskyddsföreningens blogg om IEA's world energy outlook. SNF summerade det såhär

"Förnybar solenergi, vindkraft, geotermisk energi, samt tidvatten- och vågenergi växer idag tillsammans snabbare än någon annan kategori i världen. Inom OECD ökar elen från förnybara energislag snabbare idag än elen från fossilbränslen och kärnkraft tillsammans.

Kärnkraftens andel av den globala energin bedöms minska från från 6% idag till 5% år 2030 (samtidigt som andelen el i världen som kommer från kärnkraft går ner från 15% till 10%). I OECD Europa bedöms kärnkraften inte ens öka i absoluta tal."

Låter ju pessimistiskt som fan eller? Går man till world energy outlook direkt så läser man detta

"The share of nuclear power in primary energy demand edges down over the Outlook period, from 6% today to 5% in 2030 (its share of electricity output drops from 15% to 10%), reflecting the consistency of our rule not to anticipate changes in national policies — notwithstanding a recent revival of interest in nuclear power. Nuclear output nonetheless increases in absolute terms in all major regions except OECD Europe."

Fetstilen är tillagd av mig. Det blir ju lite knepigt att tolka det de skrivet, det de säger är ju mer eller mindre "om vi ignorerar hela kärnkrafts renässansen, eftersom det är vår policy att låtsas som politik inte förändras, så kommer kärnkraftens procentuella andel sjunka men den absoluta mängden energi som produceras av kärnkraft kommer öka".

De säger alltså inget annat än att om politiker fortsätter som vanligt så kommer inte så mycket hända. Utan vi kommer fortsätta som de senaste åren. Men det är plåtsamt uppenbart att så inte kommer ske, enbart Kina vill ju som sagt bygga hundratals reaktorer. Indien nu när de får importera uran kommer börja bygga som fan, sydafrika har planer på 20 reaktorer eller mer, thailand tittar på reaktorer, diverse länder i mellanöstern likaså. I europa får vi inte heller glöma Storbritanniens planer, Italiens nyliga omvändning, Finlands planer osv osv. Det som skrivs i world energy outlook säger alltså absolut ingenting om hur stor potentialen för utbyggnad är, det säger bara att om politiker fortsätter bete sig som idioter så kommer inte så mycket hända. Tja jag tycker inte direkt det krävs att IEA ska peka ut det för att det ska vara uppenbart eller?

Hur är det då med förnyelsebar energi fram till 2030. IEA förutspår att förnyelsebar energy(om
man utesluter vattenkraft) kommer växa från 1% till 4%. Sorry det är inte bra nog , om vi faktiskt vill göra något åt kol så måste vi se betydligt mer än så och kan förnyelsebar energi bara fixa 3%, trots massiva subventioner och stort politiskt stöd, ja då måste vi vända oss till kärnkraft. 

- Johan

Inga kommentarer: